1-επιτοίχια-11

(No title) ,

Product ID: 2116 Categories: , .

Επιτοίχιο κεραμικό, «Τα μάτια του χρόνου», γλυπική, χαρακτική και ζωγραφική υψηλής θερμοκρασίας.